kmtext@btinternet.com


Cosgaisean
Cur fios thugam
Fo-thiotalan no ath-sgrìobhadh bhidio   
Ath-sgrìobhadh
Eadar-theangachadh
Taipeadh                                                 
Rannsachadh                                           
Clo-bhualadh                                            
Iomadh-sgrìobhadh (Aon litir)                    
Clo-bhualadh bhileagan
Beurla
gach mionaid
gach mionaid
gach 1,000 facal
gach 1,000 facal
gach uair a thìde
gach duilleag
gach litir
gach duilleag 14 bileag